Watervervuiling

Watervervuiling

Het leidingwater in Nederland is beter van kwaliteit dan kraanwater uit veel andere landen. Aan kraanwater kleven echter een aantal nadelen. Wij hebben te maken met een steeds grotere chemische vervuiling in het milieu. Dit heeft directe consequenties voor ons kraanwater. Tegenwoordig komen er steeds meer chemische stoffen in het grondwater voor, zoals resten van medicijnen, hormonen, antibiotica, pesticide, industrieel chemisch afval. Deze worden grotendeels door de waterleidingbedrijven gefilterd, maar voor de meeste geldt dat er een bepaalde, wettelijk toegestane, hoeveelheid achterblijft in het kraanwater wat vervolgens gebruikt wordt voor het drinken van water, koffie of thee, en bereiden van voedsel. In plaats van kraanwater kiezen mensen ook vaak voor flessen of pakken water uit de supermarkt. Echter, de kwaliteit van water uit verpakkingen loopt zeer uiteen, en levert bovendien een aanvullend probleem op door de grote hoeveelheid plastic die in het milieu terechtkomt.

De stoffen die in het Nederlandse kraanwater het meest voorkomen zijn:

  • Zware metalen zoals lood en koper, afkomstig van leidingen. In Nederland lopen nog steeds veel koperen of zelfs loden leidingen, die zware metalen in ons drinkwater lekken. Lood is zeer schadelijk voor onze gezondheid. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat er onder andere wordt gekeken of er kwik of lood in het drinkwater zit. Voor deze stoffen wordt een grenswaarde ingesteld. Dat betekent dat er een bepaalde hoeveelheid van deze stoffen in het leidingwater, wat wij gebruiken om te drinken of koken, blijft zitten.
  • Micro-organismen, bacteriën en parasieten komen ook veel voor in ons water. Nederlandse waterleidingsbedrijven proberen zoveel mogelijk van deze micro-organismen te verwijderen, maar bij 20% van het Nederlandse kraanwater lukt dat niet. Om ze te doden wordt er chloor aan het water toegevoegd. Hiermee tasten we onze gezondheid aan; we krijgen dode parasieten, bacteriën en ziektekiemen binnen en ook een agressieve gifstof als chloor, waardoor onze darmflora wordt aangetast.
  • De hardheid van kraanwater wordt vergroot door (anorganische) mineralen als kalk en magnesium, wat in Nederland veel voorkomt, en die voor het grootste deel niet kunnen worden opgenomen door ons lichaam.
  • Chemische vervuiling leidt tot steeds meer chemisch stoffen in ons water, waaronder medicijnen, antibiotica, hormonen, pesticiden, nitraat en andere chemische afvalstoffen uit landbouw en industrie. Voor een aantal van deze stoffen zijn wettelijke grenswaarden ingesteld; dat betekent dat er een bepaalde hoeveelheid van in ons drinkwater mag blijven zitten.

Het binnenkrijgen van deze stoffen is niet bevorderlijk voor je gezondheid. Daarom is water filteren belangrijk. Schoon water ondersteunt je lichaam in belangrijke lichaamsprocessen en weerhoudt je lichaam ervan om giftige reststoffen te moeten verwerken. Een goede waterfilter is daarbij essentieel.

Terug naar blog